Vše o vaší obci na jednom místě

Geoinformační systém AGIS zpřístupňuje online veškerá dostupná data o obci z registrů, databází a z unikátního terénního šetření SMS ČR. Takto komplexní soubor údajů o infrastruktuře a občanské vybavenosti jinde nenajdete. Na pár kliknutí získáte přehledně podklady pro územní plánování nebo porovnání s obcemi v okolí i v celé republice. Technicky vyspělý systém má podporu Ministerstva pro místní rozvoj.

Jednotlivé vrstvy AGIS

Co získáte, když se opřete o AGIS a jeho moduly:

Společně dotace zvládneme. Jednoduše

1. Dotace jednoduše

Zdarma vám dámě vědět o dotacích, které můžete čerpat pro rozvoj vaší obce, ať půjde o výstavbu infrastruktury, rekonstrukce majetku či třeba energetickou soběstačnost. Dotační poradna SMS ČR vám s dotacemi ochotně poradí. Celým procesem vás také můžeme za bezkonkurenční cenu na trhu kompletně provést a žádost zpracovat za vás. Ušetříme vám čas s přípravou i starosti s opravami nebo korekcemi. Vaše žádost bude díky našim zkušeným projektovým manažerům bez chyb.

Co, získáte, když půjdete na dotační modul:

 • jedinečný systém, který na jednom místě shromažďuje informace o všech dotacích pro obce od EU, státu, kraje i firem
 • dozvíte se o dostupných dotacích přímo pro vaši obec
 • nic vám neuteče, informace neustále aktualizujeme
 • vše funguje v uživatelsky přívětivém, srozumitelném a jednoduchém prostředí
 • o pomoc se můžete obrátit na dotační poradnu SMS ČR
 • bezkonkurenční ceny za kompletní přípravu a zpracováním dotační žádosti
 • služby zkušených dotačních odborníků na zpracování žádostí a projektovou přípravu SMS ČR
 • služby zkušených dotačních odborníků na zpracování žádostí a projektovou přípravu SMS ČR
 • služba je dostupná pouze členským obcím SMS ČR
Ušetřete si starosti i peníze z obecního rozpočtu

2. Autorská práva

Na jednom místě kompletně vyřešíte autorská práva pro všechny obecní i spolkové akce s hudební produkcí. Akce jednoduše nahlásíte a vyhnete se riziku pokut. Licenční balíčky jsou šité obcím na míru podle velikosti i typu akcí, licence jsou o desítky procent výhodnější oproti běžným cenám. Pořídíte i zvýhodněné licence pro obecní rozhlas či hospodu. Řešení zahrnuje všechny kolektivní správce autorských práv (OSA, Intergram a další).

Licenční podpora

Licence mohou využít i obecní spolky a příspěvkové organizace obce

Technická podpora

Dostupná technická podpora prostřednictvím help-line

Proč řešit autorská práva jednoduše:

 • kompletní a přehledné vypořádání autorských práv na jednom místě
 • až o 50 % nižší ceny za licence oproti běžným sazbám
 • jednoduchý způsob nahlášení akcí
 • komunikaci se správci vyřídí SMS ČR za vás
 • licence platí i pro sportovní akce, trhy, poutě, restaurace, klubovny, obchody či pošty
 • paušální licence pro obecní rozhlas „bez počítání amplionů“
 • licence mohou využít i obecní spolky a příspěvkové organizace
 • snadno dokoupíte i jednotlivé zvýhodněné licence
 • dostupná technická podpora prostřednictvím help-line
 • služba je dostupná pouze členským obcím SMS ČR
Potřebujete detailnější informace?

3. Sociální modul

Speciální vrstva v geoinformačnímu systému AGIS, která funguje jako modul se zvláštním přístupem. Nabízí online přehledné a lokalizované informace o školství a sociální oblasti, včetně vyplácených příspěvků, exekucí a indexu sociálního vyloučení, a to ve spojení s veškerými dostupnými daty o obcích z registrů, databází a z unikátního terénního šetření SMS ČR.

Co vše obsahuje dotační modul?

 • komplexní a ověřené informace o sociální problematice v konkrétních obcích a krajích na jednom místě
 • modul nabízí přehled ve formě „Indexu sociálního vyloučení“, který kombinuje několik oblastí, jako je například zhoršený přístup k bydlení či vzdělání, nezaměstnanost a zadluženost nebo pobírání příspěvku na bydlení a živobytí
 • na úrovni obcí uživatelé zjistí podíl občanů v exekuci, podíl obyvatel pobírajících příspěvek na bydlení a příspěvek na živobytí nebo podíl nezaměstnaných déle jak 6 měsíců
 • přehled sociálně vyloučených lokalit, tj. přesně zanesené oblasti i konkrétní objekty, které se řadí k sociálně vyloučeným lokalitám na základě terénního mapování
 • služba je dostupná pouze vybraným uživatelům se souhlasem Odboru pro sociální začleňování MMR ČR