Přesné podklady pro pasportizaci a správu majetku

Kde začít s opravou silnice? V jakém stavu je veřejné osvětlení? Ve vašem počítači budete mít kdykoliv dostupný přehledný podklad pro správu obecního majetku. Jak vypadá? Jako fotomapy ulic do společnosti Google, ale je mnohem přesnější. Pomocí několika kamer systému Trimble MX7 upevněných na vozidle nasnímkujeme objekty ve vaší obci a vytvoříme digitální panoramatický model s přesnými souřadnicemi polohy jednotlivých budov a všech dalších staveb.

digitální model obce

S čím vám pomůže digitální model obce:

 • budete mít přesné podklady pro inspekci, inventarizace a správu majetku
 • usnadníte si pasportizaci obecního majetku formou přehledné evidence
 • využití modelu zrychluje projektování a rozhodovací procesy
 • získáte digitální model vaší obce s vysokém rozlišením fotografií (30 megapixelů) a s možností „rozhlížet se“ o 360 stupňů
 • přesné kontinuální určení polohy umožňuje s inerciálním georeferenčním modulem
 • vysoká přesnost a možnost vypočtu plochy, vzdálenosti, průměru, atd.
 • uvidíte stav komunikací a usnadníte si jejich údržbu
 • můžete sledovat i stav lesních ploch a životního prostředí
 • toto řešení je rychlé a nákladově velmi efektivní
Digitalizace infrastruktury

1. Digitální zaměření průjezdnosti ulic

Díky moderní technologií dokážeme rychle a efektivně ověřit průjezdnost komunikací podle zadané specifikace vozidel integrovaného záchranného systému (IZS), včetně analýzy možností manévrování, např. otáčení. 

Digitálizace průjezdnosti komunikací

Výhody našeho řešení:

 • šest kamer pro rychlé pořizování panoramatické dokumentace s rozlišením 30 megapixelů
 • přesné kontinuální určení polohy umožňuje s inerciálním georeferenčním modulem
 • efektivní rychlost sběru dat
 • vysoká přesnost
 • možnost výpočtu plochy, vzdálenosti, průměru, atd.

Získáte:

 • přehled o průjezdnosti Vašich komunikací
 • vizualizaci, evidence potřeby údržby či úprav za účelem zprůjezdnění určitých oblastí pro potřeby možného zásahu vozidel IZS
 • kvalitní podklad pro management a hodnocení stavu komunikací
Ušetřete si starosti i peníze z obecního rozpočtu

2. Skenování 2D a 3D

Realizujeme plošné mapování a specifické mapování liniových objektů ve 2D a 3D. Jsme schopni Vám též nabídnout šikmé snímkování pro 3D modely, stejně jako inspekci Vašich objektů ze 3D či mračna bodů (BIM).

Výhody našeho řešení:

 • nejmodernější technologie 3D skenování
 • efektivní rychlost sběru dat
 • vysoká přesnost
 • komplexní zachycení zaměřovaných prostor

Získáte:

 • kvalitní podklad pro modelování zaměřovaného objektu
 • 2D rastrové podklady pro vynesení 2D vektorizovaného zaměření
 • zpracování mračna bodů pro 3D model zaměření stávajícího stavu budovy
 • 3D model objektů
 • výstupní formáty dle Vašich požadavků např.  .obj, .ply,
 • volitelná úroveň detailu a podrobnosti LOD (Level of Detail) pro CAD/BIM